G20: porozumienie w sprawie wolnego handlu

Przywódcy 19 państw świata i UE porozumieli się w kwestii wolnego handlu. Chodzi o wzajemne, korzystne ramy w handlu i inwestycjach, walkę z protekcjonizmem, ale też o uznanie legalnych instrumentów ochronnych.