Chęć udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego deklaruje obecnie znacznie większy odsetek mieszkańców UE niż pięć lat temu. W 2014 r. frekwencja wyniosła niespełna 24 proc.

Reader Interactions