Jan Opielka pisze we „Frankfurter Rundschau” o „zatrutej debacie w stosunkach polsko-żydowskich dawniej i dziś”.

Reader Interactions