Francuskie Zgromadzenie Narodowe uchwaliło, że w szkołach nie wolno używać telefonów komórkowych, tabletów ani interaktywnych zegarków smartwatch. To zaostrzenie już obowiązujących przepisów.

Reader Interactions