Forum Historyczne w Berlinie

2. Forum Historyczne w Berlinie poświęcone było historii najnowszej Niemiec oraz Europy środkowo-wschodniej. Konieczność postrzegania przełomu roku 1989 z europejskiej perspektywy, to główny wniosek forum.