Z raportu ONZ na temat zadowolenia z życia ponownie wynika, że największe jest ono w Skandynawii, a najszczęśliwszym ze wszystkich narodów są Finowie. Na czym polega bycie szczęśliwym?

Reader Interactions