W Dortmundzie w niedzielę zakończył się pięciodniowy Niemiecki Zjazd Ewangelików nabożeństwami na stadionie klubu BVB i w Parku Westfalskim.

Reader Interactions