Sprawa szefa kontrwywiadu prawie rozsadziła koalicję rządzącą w Berlinie. Kropką nad „i” było jego pożegnalne przemówienie wygłoszone w Warszawie.

Reader Interactions