Fiasko relokacji. Uchodźcy opuszczają Litwę

Wg litewskich mediów większość uchodźców dotychczas przyjętych w ramach unijnego systemu relokacji opuściło Litwę.