Neonazistowski festiwal „Tarcza i miecz”w Ostritz tuż przy granicy z Polską odbywa się bez alkoholu i demonstracji. Policja podjęła wszelkie środki ostrożności.

Reader Interactions