Partiarcha, despota, menadżer, zwariowany na punkcie samochodów. Ferdinand Piëch zmarł w wieku 82 lat. Z jego odejściem skończyła się pewna era w historii niemieckiej gospodarki.

Reader Interactions