Polska, Węgry, Bułgaria i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej coraz pewniej poruszają się na europejskiej scenie politycznej. Także dzięki gospodarce – pisze „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

Reader Interactions