Przed 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej temat reparacji stał się znów przedmiotem dyskusji polsko-niemieckiej. „FAZ” ostrzega, by nie otwierać „beczki bez dna”, i zastanawia się, gdzie jest granica roszczeń.

Reader Interactions