Planując pomoc dla Włoch i Hiszpanii, nie można zapominać o krajach środkowowschodniej i południowowschodniej Europy – pisze FAZ.

Reader Interactions