Zmiany w polskim prawie wyborczym budzą obawy Paryża wobec dalszego rozwoju sytuacji w Polsce – pisze „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

Reader Interactions