Nawiązując do 15 rocznicy rozszerzenia UE na Wschód, niemiecki „FAZ” zwraca uwagę na sprzeczność między gospodarczymi sukcesami a politycznymi problemami krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Reader Interactions