Rosja uważa zagrabione w czasie wojny polskie dobra kultury za rekompensatę za straty wojenne – pisze „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

Reader Interactions