Przy tylko jednej ofercie zakupu polskiego mBanku, jego niemiecki właściciel może mieć problem z uzyskaniem adekwatnej zapłaty – pisze „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

Reader Interactions