Niekonwencjonalne działania polskich dyplomatów w Szwajcarii, dzięki którym udało się uratować kilka tysięcy Żydów, są w Polsce dobrze znane. Teraz z tą niecodzienną historią mogą się zapoznać niemieccy czytelnicy.

Reader Interactions