Jarosław Gowin zapobiegł zepchnięciu Polski w głęboki kryzys przez narodowo-konserwatywne władze forsujące wątpliwy pomysł  wyborów prezydenckich. Zapewnia mu to miejsce w podręcznikach do historii – ocenia „FAS” . 

Reader Interactions