Eurostat: Europa zadłużona po uszy

Urząd Statystyczny EUROSTAT opublikował dane nt. deficytów budżetowych w państwach członkowskich UE. W krajach dotkniętych kryzysem przewyższają one znacznie spodziewany poziom.