Prezes Ewangelickiego Kościoła Nadrenii zaapelował w Szczytnie o europejski projekt pokojowy. Kościołowi ewangelickiemu w Dźwierzutach przekaże zabytkowy kielich komunijny.

Reader Interactions