Podręcznik jest owocem pracy polskich i niemieckich autorów. Jak wskazuje tytuł, prezentuje historię Europy z wielu punktów widzenia, uwzględniając różne środki dydaktyczne.

Reader Interactions