Czy Unia zgodzi się na plan Berlina i Paryża, by dotacje z Funduszu Odbudowy oprzeć na obligacjach UE wartych pół biliona euro? Polska popiera taki sposób pozyskiwania pieniędzy. Ale „klub oszczędnych” kręci nosem.

Reader Interactions