Esej "Moja Europa": Zwycięzcy i przegrani

Zarówno Grecy jak i Polacy domagają się od Niemiec reparacji za II wojnę światową. Trudno tu o jednoznaczne rozwiązania. OPINIA