Erozja gleb staje się globalnym zagrożeniem

Degradacji uległa już na całym świecie jedna czwarta powierzchni żyznych gleb. W ich miejsce pojawiają się gleby preriowe