Doświadczenie matki niepełnosprawnego dziecka nauczyło mnie utrzymać dystans do przepowiedni i pseudomądrych wynurzeń – mówi Dorota Danielewicz, autorka „Drogi Jana“.

Reader Interactions