Emisja CO2 musi boleć

Politycy wreszcie muszą przedstawić sposoby walki ze zmianami klimatycznymi – mówi ekonomista środowiska Ottmar Edenhofer*. Jego własna propozycja: podatek od emisji CO2. Przykładów do naśladowania jest już dużo.