Niemieckie urzędy nie mogą automatycznie odmawiać świadczeń socjalnych cudzoziemcom z krajów członkowskich UE – wynika z ekspertyzy rzecznika generalnego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Reader Interactions