Być może nadszedł teraz czas, żeby przyjrzeć się podręcznikom polskim i niemieckim, jak pokazują problematykę sąsiada i relacje polsko-niemieckie – mówi prof. Krzysztof Ruchniewicz.*

Reader Interactions