Ekspert policyjny: „Niemieckie granice otwarte jak wrota stodoły"

Zbyt mało policjantów strzeże granic Nadrenii Płn.-Westfalii, najludniejszego landu RFN, twierdzą eksperci policyjni, ostrzegając przed niekontrolowaną imigracją i przestępczością.