Ekspert: „Niemcy zostaną wsparciem dla Europy"

Sytuacja w UE jest krytyczna. Brexit, nacjonalizmy, kryzys migracyjny prowadzą do podziałów w Europie. Rainer Wend*, prezes niemieckiej sekcji Ruchu Europejskiego (EBD) jest jednak optymistą.