W najnowszej prognozie przedstawionej przez czołowe niemieckie instytuty gospodarcze spadek PKB może sięgnąć 4,2 procent. Eksperci oczekują jednak szybkiego wzrostu w przyszłym roku.

Reader Interactions