Po wieloletnim kryzysie finansowym w krajach UE powstają nowe miejsca pracy i nastaje większa sprawiedliwość społeczna. Stan obecny oceniła Fundacja Bertelsmanna.

Reader Interactions