Firma doradcza McKinsey prognozuje, że na skutek pandemii koronawirusa bezrobocie w Europie może się podwoić. Sytuacja ma się poprawić dopiero w roku 2024.

Reader Interactions