East Side Gallery ma zapewnioną przyszłość

Przez długie lata niepewna była przyszłość ogromnej East Side Gallery pod gołym niebem, będącej reminiscencją muru berlińskiego.