Dzień polski w TV 3sat

Niemcy odkrywają daleki kraj: Polskę. O Polsce w Niemczech panuje więcej stereotypów, niż wiedzy, zwraca uwagę SpiegelOnline. Przez cały dzień trwa krótki kurs wiedzy o Polsce.