Dzięki uchodźcom w Niemczech powstają miejsca pracy

Nauczyciele języka, strażnicy, policjanci, pracownicy socjalni – im więcej imigrantów, tym większe zatrudnienie w tych zawodach.