Dzieci z in vitro. Imię ojca nada urzędnik

Polskie prawo nie dopuszcza w akcie urodzenia informacji: ojciec nieznany. Dlatego jego dane się wymyśla. Czasami robi to urzędnik.