Dzieci handlowane w Unii Europejskiej

100 000 dzieci znajduje się podobno w UE w rękach handlarzy żywym towarem. Wynika to z badań przeprowadzonych na zlecenie unijnej Agencji Praw Podstawowych (FRA).