Dyskusja o reformie Republiki Federalnej. "Co za szaleństwo. Utrzymujemy państewka"

Republikę Federalną Niemiec tworzy 16 krajów związkowych. System taki gwarantuje demokrację i różnorodność. Niektórzy politycy uważają jednak, że jest to zbyt drogi model.