Dylemat SPD: wielka koalicja czy opozycja?

Podczas gdy chadecja zabiega o swojego dawnego partnera koalicyjnego – SPD, socjaldemokraci szukają jedności.