Większość Europejczyków upiększa przeszłość. Najbardziej nostalgiczni są Włosi, najmniej Polacy – wynika z badania eupinions Fundacji Bertelsmanna.

Reader Interactions