Duży problem niemieckiej policji: brak chętnych do pracy

Zakrawające na skandal problemy w berlińskiej szkole policyjnej świadczą o braku wewnętrznego kompasu u kadetów tej szkoły i świadczą o ogromnych problemach z policyjnym narybkiem.