Zapomnienie walizki, które wywoła interwencję policji, udział w niedozwolonej demonstracji lub pokazanie zakazanych symboli – teraz trzeba będzie za to drogo zapłacić.

Reader Interactions