Pomimo nakazu zachowywania odstępu, dyktowanego epidemią koronawirusa, magistrat Drezna zezwolił na manifestację ksenofobicznego ruchu Pegida.

Reader Interactions