Dom seniora dla ubogich szlachcianek

Na zamku Ehreshoven niedaleko Kolonii mieści się nietypowy dom seniora: pensjonariuszki – tylko panie – muszą być szlacheckiego pochodzenia, wyznania katolickiego. Nie mogą też być majętne.