Pomimo wdrożonych 35 postępowań przygotowawczych przeciwko policjantom burmistrz Hamburga Olaf Scholz neguje zarzut, jakoby policja stosowała przemoc wobec demonstrantów.

Reader Interactions