Dodatkowe opłaty za mięso, jaja, sery i mleko miałby pokrywać konsument. Miałyby one służyć dobrostanowi zwierząt.

Reader Interactions

Dodatkowe opłaty za mięso, jaja, sery i mleko miałby pokrywać konsument. Miałyby one służyć dobrostanowi zwierząt.

Reader Interactions