Gdzie indziej prawicowi populiści rządzą lub współrządzą. Jednak w Niemczech dopiero teraz populistyczna AfD wyszła z izolacji przesądzając o wyborze premiera Turyngii. To spowodowało polityczne trzęsienie ziemi.

Reader Interactions